Hậu Giang: Công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả
Hậu Giang: Công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả
(Mặt trận) -Với phương châm hành động “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, trong quý III, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết...
MTTQ huyện Phụng Hiệp nhiều kết quả nổi bật
MTTQ huyện Phụng Hiệp nhiều kết quả nổi bật
(Mặt trận) -Đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực thực hiện các nội dung trọng tâm và chỉ tiêu trong chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 với nhiều...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản