Tin mới
Đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
(Mặt trận) - Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản