Chương Mỹ nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường
Chương Mỹ nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường
(Mặt trận) -Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng Thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương, báo cáo Bộ Nông nghiệp và...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản