Tin mới
Hải Dương: Hướng hoạt động chăm lo cho người nghèo
Hải Dương: Hướng hoạt động chăm lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết, MTTQ tỉnh Hải Dương đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động (CVĐ), các phong...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản