Ninh Hòa (Khánh Hòa): Phát huy vai trò người có uy tín
Ninh Hòa (Khánh Hòa): Phát huy vai trò người có uy tín
(Mặt trận) -Gần gũi, tuyên truyền, động viên đồng bào nỗ lực vươn lên chăm lo phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình…, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản