Mở cửa nhưng luôn đề cao cảnh giác với dịch bệnh
Mở cửa nhưng luôn đề cao cảnh giác với dịch bệnh
(Mặt trận) - Tham gia thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 21/10, các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ đã có những phân tích làm rõ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản