Phú Thọ: Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận
Phú Thọ: Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận
(Mặt trận) -Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động theo phương châm hướng...
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới với những cách làm mới
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới với những cách làm mới
(Mặt trận) -Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo để góp phần xây dựng nông thôn...
Phú Thọ: Chăm lo cho người nghèo
Phú Thọ: Chăm lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Nhiều năm qua, từ nguồn lực vận động được thông qua Quỹ "Vì người nghèo", hệ thống Mặt trận các cấp của tỉnh Phú Thọ đã tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó...
Phú Thọ: Phát huy vai trò của người uy tín
Phú Thọ: Phát huy vai trò của người uy tín
(Mặt trận) -Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có vai trò quan trọng trong các hoạt động của MTTQ, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với các cấp...
Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
(Mặt trận) -Những năm qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành “kênh” quan trọng trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
Phú Thọ: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo
Phú Thọ: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Với quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể, cá nhân từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực hưởng ứng phong trào, phát huy tinh...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản