Tin mới
Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
(Mặt trận) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước...
Đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
(Mặt trận) - Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản