Đưa phòng, chống Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư
Đưa phòng, chống Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư
(Mặt trận) -Cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản