Các chùa Khmer Nam bộ đồng lòng phòng, chống dịch
Các chùa Khmer Nam bộ đồng lòng phòng, chống dịch
(Mặt trận) -Diễn biến dịch Covid-19 đang rất phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long, trong lúc đây cũng là thời điểm đồng bào Khmer có rất nhiều sự kiện lễ hội diễn ra. Để phòng, chống dịch, ông Lý Đức, Trụ trì chùa...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản