Khởi sắc miền quê Công giáo
Khởi sắc miền quê Công giáo
(Mặt trận) -Là địa bàn có đông đồng bào Công giáo, những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn song bà con giáo dân xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình luôn nêu cao truyền thống kính Chúa yêu nước, sống phúc âm...
Đồng bào công giáo Vĩnh Lợi chung sức xây dựng nông thôn mới
Đồng bào công giáo Vĩnh Lợi chung sức xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Những năm qua, đồng bào công giáo xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản