Người cán bộ tâm huyết với cộng đồng
Người cán bộ tâm huyết với cộng đồng
(Mặt trận) -Gương mẫu, đi đầu trong công việc, ông Nguyễn Thanh Thơm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế là tấm gương tiêu biểu trong công tác Mặt trận ở cơ sở với...
Hết lòng vì cộng đồng
Hết lòng vì cộng đồng
(Mặt trận) -Cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở được xem là những hạt nhân quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ...
Người cán bộ tâm huyết với cộng đồng
Người cán bộ tâm huyết với cộng đồng
(Mặt trận) -Nhắc đến ông Phạm Văn Khắc (xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) ai cũng nhớ đến người cán bộ Mặt trận của thôn Thái Bình gương mẫu tận tụy hết lòng với công việc. Bằng nhiệt huyết của mình, ông...
Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng
Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng
(Mặt trận) -Trong 5 năm (2017-2022), hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở. Thông...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản