Phụ nữ Bến Lức xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch'
Phụ nữ Bến Lức xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch'
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình (GĐ) 5 không, 3 sạch” gồm 8 tiêu chí: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực GĐ; không vi phạm chính sách dân số; không có...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản