Tin mới
Thêm nhiều nhà mới cho hộ nghèo ở huyện Yên Thế
Thêm nhiều nhà mới cho hộ nghèo ở huyện Yên Thế
(Mặt trận) -Để xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công trong năm nay, huyện Yên Thế (Bắc Giang) huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực hỗ trợ. Huyện đang phấn đấu 100% công trình được khởi...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản