Tin mới
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng khó khăn
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng khó khăn
(Mặt trận) -Để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào ở vùng khó, giải quyết nhu cầu người dân cần được giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được xác định là nhiệm vụ cấp bách...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản