Khu dân cư là gì?
Khu dân cư là gì?
(Mặt trận) - Bạn đọc Trần Phương Nam có hỏi, cụm từ “khu dân cư” chưa thấy có trong định nghĩa của các từ điển tiếng Việt cũng như trong các văn bản của Nhà nước. Vậy, khu dân cư là gì?
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản