Đại đoàn kết toàn dân trong phát triển đất nước
Đại đoàn kết toàn dân trong phát triển đất nước
(Mặt trận) - Ngày 20/2, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn...
Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS
Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS
(Mặt trận) -Với việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS, những năm qua, kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS được...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản