Tin mới
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình hành động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản