Tin mới
Ba Bể thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Ba Bể thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm triển khai thực hiện và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao...
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện về đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10). Theo đó, nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị...
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
(Mặt trận) -Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn số 342 /HD-MTTW-BTT về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong hệ thống Mặt trận...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản