Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường
Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Xác định được điều này, những năm qua, cùng với phát triển sản xuất, hoàn thiện cơ...
Thanh Hóa: Xây dựng thói quen phân loại rác tại nhà
Thanh Hóa: Xây dựng thói quen phân loại rác tại nhà
(Mặt trận) -Luật Bảo vệ môi trường mới năm 2020 đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 với nhiều quy định mới liên quan đến việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản