Tin mới
Những khu dân cư tiêu biểu ở Long An
Những khu dân cư tiêu biểu ở Long An
(Mặt trận) -Thời gian qua, người dân trong khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh Long An phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời, tích cực chung tay, góp sức xây dựng địa...
Long An: Những khu dân cư tiêu biểu
Long An: Những khu dân cư tiêu biểu
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đội ngũ cán bộ ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản