Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội
Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội
(Mặt trận) - Những kiến nghị góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề nảy sinh trong cuộc sống… Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được hoàn thiện hơn sau khi tiếp thu ý kiến của Mặt trận…...
Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
(Mặt trận) -Những năm gần đây hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng tỉnh Phú Thọ đã trở thành kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ cũng như tham...
Phát huy vai trò người có uy tín
Phát huy vai trò người có uy tín
(Mặt trận) -Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả Quyết định 2561/QĐ-TTg ngày 31-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ” (DTTS)....
Khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân
Khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân
(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật;...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản