CHUNG TAY LO CHO NGƯỜI NGHÈO
CHUNG TAY LO CHO NGƯỜI NGHÈO
(Mặt trận) - Tháng 10 - Tháng cao điểm Vì người nghèo. Đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt liên tiếp ập đến khiến đời sống của những người nghèo, người yếu thế càng khó khăn hơn. Tinh thần vì người nghèo tiếp tục lan...
Tuyên Quang: Phát huy vai trò người uy tín
Tuyên Quang: Phát huy vai trò người uy tín
(Mặt trận) -Gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động người dân chấp hành tốt, thay đổi nếp nghĩ cách làm theo hướng tích cực, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn...
Gia Lai: Vai trò của Mặt trận trong xây dựng đời sống mới
Gia Lai: Vai trò của Mặt trận trong xây dựng đời sống mới
(Mặt trận) -Những năm qua, các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa các nội dung của Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô...
Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình
Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình
(Mặt trận) -Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình luôn đóng vai trò quan trọng và là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào chấp hành tốt các...
Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” của Mặt trận
Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” của Mặt trận
(Mặt trận) -Với vai trò “cầu nối”, thời gian qua, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động và nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến...
Sông Lô phát huy vai trò của MTTQ trong công tác dân tộc
Sông Lô phát huy vai trò của MTTQ trong công tác dân tộc
(Mặt trận) -Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động, kết luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam, trong đó có Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung,...
PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ MẶT TRẬN Ở CƠ SỞ
PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ MẶT TRẬN Ở CƠ SỞ
(Mặt trận) - Mặt trận đang chủ trì triển khai nhiều cuộc vận động hướng về khu dân cư. Từ các phong trào thi đua thiết thực, đã xuất hiện ngày một nhiều những con người, những tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản