Sóc Trăng: Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer
Sóc Trăng: Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào Khmer
(Mặt trận) - Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Với những việc...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản