Đồng Nai: Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương
Đồng Nai: Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người không những trân trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong tôn giáo...
Đồng lòng xây dựng quê hương
Đồng lòng xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Cùng với công tác dân vận, các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi còn phát huy vai trò người có uy tín trong phong trào hiến đất mở đường, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ đời sống dân sinh,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản