Chung sức đẩy lùi dịch bệnh
Chung sức đẩy lùi dịch bệnh
(Mặt trận) -Hệ thống chính trị và nhân dân xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, thành phố Cần Thơ xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Từ đó, triển khai nhiều...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản