Cà Mau: Tập trung Tháng cao điểm Vì người nghèo
Cà Mau: Tập trung Tháng cao điểm Vì người nghèo
(Mặt trận) -Trong 6 tháng đầu năm, việc vận động quỹ “Vì người nghèo” được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau chú trọng thực hiện. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ; các tầng lớp...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản