An Giang: Hiệu quả công tác vận động quần chúng
An Giang: Hiệu quả công tác vận động quần chúng
(Mặt trận) -Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh An Giang thường xuyên đổi mới nội dung và biện pháp công tác vận động quần chúng. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản