Ba Bể đẩy mạnh chăm lo cho người nghèo
Ba Bể đẩy mạnh chăm lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và đông đảo...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản