Dựa vào nhân dân
Dựa vào nhân dân
(Mặt trận) -Tiếp nối kinh nghiệm quý "dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng" của Đảng ta từ khi ra đời đến nay, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phát huy vai trò của nhân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản