Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”
Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”
(Mặt trận) -Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận vào cuộc của người dân, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản