Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Kim Quan
Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Kim Quan
(Mặt trận) - Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mảnh đất Kim Quan từng in đậm những dấu ấn về Bác Hồ trong những năm kháng chiến nay đang vươn lên, từng bước xây...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản