MTTQ phường An Tường huy động làm nhà ở cho hộ nghèo
MTTQ phường An Tường huy động làm nhà ở cho hộ nghèo
(Mặt trận) -Tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà MTTQ phường An Tường, thành...
Huy động nguồn lực chung sức giảm nghèo
Huy động nguồn lực chung sức giảm nghèo
(Mặt trận) -Qua 5 năm thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (2016-2020), Đồng Nai đã huy động được nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia...
Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch
Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch
(Mặt trận) - Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã...
Huy động sức dân cùng vượt qua đại dịch
Huy động sức dân cùng vượt qua đại dịch
(Mặt trận) -Trong thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Qua đó, góp phần kiểm soát, không...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản