Móng Cái chung tay vì người nghèo
Móng Cái chung tay vì người nghèo
(Mặt trận) -Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong nhiệm vụ quan trọng, từ đó luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực ưu tiên với những giải pháp đồng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản