Nghệ An lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ
Nghệ An lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ
(Mặt trận) - Để khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường phối hợp...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản