Sức mạnh từ truyền thống đại đoàn kết
Sức mạnh từ truyền thống đại đoàn kết
(Mặt trận) -Đại đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình gìn giữ, phát huy. Trải qua những...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản