Sông Lô phát huy vai trò của MTTQ trong công tác dân tộc
Sông Lô phát huy vai trò của MTTQ trong công tác dân tộc
(Mặt trận) -Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động, kết luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam, trong đó có Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản