Tin mới
Phong phú mô hình tự quản ở khu dân cư
Phong phú mô hình tự quản ở khu dân cư
(Mặt trận) - Hơn 600.000 tổ tự quản trên khắp cả nước đang hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức phong phú… Từ những mô hình này, người dân các địa phương đã thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường, giúp nhau...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản