Phát huy sức mạnh cộng đồng
Phát huy sức mạnh cộng đồng
(Mặt trận) -Khơi dậy sức dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân là một trong những công tác trọng tâm hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, thành phố Cần Thơ chú trọng thực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản