Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường
Phú Thọ: Chung tay bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, vì vậy, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản