Quảng Nam tiếp nhận hỗ trợ chống dịch COVID-19
Quảng Nam tiếp nhận hỗ trợ chống dịch COVID-19
(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản