Quảng Trị: Nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa hiệu quả
Quảng Trị: Nhân rộng mô hình chống rác thải nhựa hiệu quả
(Mặt trận) -Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều năm qua, một số sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng để cùng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản