Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo
Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TP Thanh Hóa chỉ còn 0,09% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đây là thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản