Tin mới
Xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư ở Thạch Thành
Xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư ở Thạch Thành
(Mặt trận) -Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng nhiều...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản