Xây nhà cho hộ nghèo
Xây nhà cho hộ nghèo
(Mặt trận) -Thời gian qua, bằng nhiều hình thức vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản