Tin mới
Yên Bái: Xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản
Yên Bái: Xây dựng nông thôn mới từ thôn, bản
(Mặt trận) -Để một xã vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xây dựng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới để từ đó nhân rộng ra toàn xã. Nhờ đó, năm 2019 Trấn Yên...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản