Lạc Dương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
Lạc Dương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã huy động mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ nghèo và cận nghèo đồng bào DTTS phát...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản