Tin mới
Yên Bái: Sáng tạo những mô hình bảo vệ môi trường
Yên Bái: Sáng tạo những mô hình bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực vào cuộc vận động người dân tổ chức thu gom xử lý rác thải, vận động nhân dân...
Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn
(Mặt trận) -Thời gian qua, việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN) trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An được triển khai, thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm lượng rác thải, thay đổi nhận thức, thói quen của người dân,...
Sáng tạo các mô hình tự quản bảo vệ môi trường
Sáng tạo các mô hình tự quản bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tập trung xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Qua thực tiễn, những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động được sự tham gia...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản