Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
(Mặt trận) - Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân; ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước, sự tồn vong...
Động lực để cán bộ tự hoàn thiện
Động lực để cán bộ tự hoàn thiện
(Mặt trận) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Dư luận nhìn nhận, việc triển khai thực hiện các nội...
Trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ
Trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ
(Mặt trận) - Tại Điều 5 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BCH Trung ương đã quy định trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ đối...
Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ
Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ
(Mặt trận) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản