Đồng bào công giáo Nga Sơn chung sức xây dựng quê hương
Đồng bào công giáo Nga Sơn chung sức xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, đồng bào công giáo huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn đoàn kết,...
Xã Bàu Năng: Chung sức xây dựng nông thôn mới
Xã Bàu Năng: Chung sức xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Từ một xã nghèo sau chiến tranh, Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) từng bước xây dựng lại quê hương. Dự kiến đến cuối năm 2023, xã Bàu Năng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là sự nỗ...
Tuần Giáo (Điện Biên) chung sức xây dựng nông thôn mới
Tuần Giáo (Điện Biên) chung sức xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Tuần Giáo thực hiện...
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quan tâm đẩy mạnh...
MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ huyện Lâm Bình,...
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Những năm trở lại đây, cả hệ thống chính trị của TP. Ðiện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên đang tập trung để đưa trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Điện Biên trở thành...
Hòa Bình: Chung tay xây dựng nông thôn mới
Hòa Bình: Chung tay xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Thời gian qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được nhân dân tỉnh Hòa Bình hưởng ứng, tham gia tích cực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần củng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản